Infiltrationsplats innan påbyggnad.

Lednings schakt för tryckledning till infiltration.

Montage av slamavskiljare

Nu börjar det bli klart Fann slamavskiljare pump in-tank till upphöjd infiltration.

På kopplad servis anslutning till avloppsanläggning.

Färdig installation och förhöjning monterad.

Underlag och avvägd grusbädd för slam avskiljaren.

Innan övertäckning infiltration

Upphöjd infiltration Fann in-drän plus modulpaket.