Arbetetsbörjan med att gräva ur för den fasta tanken i från Cipax 6000 Liter.

Cipax CPX 6000 L Fast tank för wc.

Uponor BDT miljövänligt torvfilter.

Efterpolering pluvial-cube 4st

Nya genomföringar genom yttervägg.

Färdigt resultat.

Ser lite stökigt när man är mitt i montaget.