En Fann slamavskiljare med pump in tank till upphöjd infiltration.

Slutresultatet hos en familj i Gåsvik på Väddö alla nöjda och glada.

Färdig Infiltration.

Servicebussen som alltid är med.

Fann in-drän plus moduler upphöjd infiltration.